‘MENCEN ZORGT VOOR WAARDECREATIE’

Mencen Ventures investeert in ondernemingen met een reële groei ambitie in zakelijke dienstverlening die tot waarde creatie leidt.

Mencen Ventures committeert zich voor een langere termijn aan deelnemingen. Mencen Ventures ondersteunt de directie bij de ontwikkeling van visie en strategie in brede zin en adviseert en voert uit waar gewenst en nodig. Mencen Ventures acht een heldere en werkbare governance structuur bij deelnemingen een vereiste.

Mencen Ventures heeft ‘in house’ expertise in Finance, Legal, Marketing, Recovery en Coaching. Mencen Ventures werkt met korte lijnen en kan zodoende snel beslissen en handelen.